Ποιοι είμαστε


Η IQ Projects ειδικεύεται στο να δημιουργεί το έξυπνο – εξελιγμένο περιβάλλον που επιθυμείτε, σε κατοικίες και επαγγελματικούς χώρους. Παρέχουμε τις υπηρεσίες μας στην Ελλάδα αλλά και την Κύπρο.

Η IQ Projects σχεδιάζει, ενοποιεί και εγκαθιστά όλες τις πτυχές του home automation από τον έλεγχο του φωτισμού, των ρολών και της θέρμανσης έως τα συστήματα διανομής ήχου και εικόνας. Στόχος μας είναι το τελικό αποτέλεσμα να είναι λειτουργικό, αισθητικά ευχάριστο, απλό στην χρήση και παράλληλα να έχει τη δυνατότητα να προσαρμόζεται στις νέες τεχνολογίες. Μέλημά μας η συνεχής παρακολούθηση της αγοράς για την εύρεση νέων τεχνολογιών, υλικών και προϊόντων, τα οποία και εντάσσουμε στις προτάσεις που κάνουμε ώστε οι εγκαταστάσεις να δίνουν την βέλτιστη ευελιξία, να υπάρχει δυνατότητα εύκολης συντήρησης και να επιτυγχάνουμε πιο οικονομικές στην λειτουργία και φιλικές στο περιβάλλον κατασκευές. Είναι η εξέλιξη μιας προσπάθειας που ξεκίνησε από το 2004 με σκοπό την μελέτη και την κατασκευή σύγχρονων ηλεκτρομηχανολογικών εγκαταστάσεων σε κατοικίες και επαγγελματικούς χώρους.

Αν κατοικείτε ή δραστηριοποιήστε στην Ελλάδα και την Κύπρο και θέλετε οποιαδήποτε πληροφορία σχετικά με την κατασκευή ενός έξυπνου περιβάλλοντος ή σχετικά με τις υπηρεσίες μας, μη διστάσετε να επικοινωνήσετε μαζί μας.

Τι μπορούμε να κάνουμε για εσάς;


Μέλημά μας η δημιουργία επιτυχημένων και λειτουργικών έργων. Για το λόγο αυτό όποιος και αν είναι ο ρόλος μας στο έργο, θα δώσουμε τον καλύτερο μας εαυτό για την επίτευξη του βέλτιστου αποτελέσματος.

Υπάρχουν οκτώ στάδια για την επιτυχή ολοκλήρωση ενός τυπικού έργου οικιακού αυτοματισμού. Δουλεύοντας μαζί με τον ηλεκτρολόγο εγκαταστάτη της επιλογής σας, μπορούμε να σας μεταφέρουμε μέσα από όλα τα στάδια εξέλιξης του έργου, από τον καθορισμό των απαιτήσεων του συστήματος έως την συντήρηση και συνεχή υποστήριξη του.

Τα οκτώ (8) στάδια για την επιτυχή ολοκλήρωση ενός έργου οικιακού αυτοματισμού

1Καθορισμός των απαιτήσεων του έργου

Ο λεπτομερής καθορισμός των απαιτήσεων από το σύστημα (scope of works) αποτελεί το θεμέλιο του κάθε επιτυχημένου έργο οικιακού αυτοματισμού. Αλλά πρώτα θα πρέπει συνήθως να διαφωτίσουμε τους πελάτες μας σχετικά με το ευρύ φάσμα των δυνατοτήτων του οικιακού αυτοματισμού, επειδή δεν μπορείτε να πάρετε συνειδητές αποφάσεις μέχρι να καταλάβετε τι είναι δυνατόν να κάνει ένα τέτοιο σύστημα.

Μετά από συζήτηση σχετικά με τις απαιτήσεις και τις προσδοκίες σας ετοιμάζουμε το τεύχος των απαιτήσεων του έργου. Φυσικά πάντα λαμβάνουμε υπόψη τον προϋπολογισμό σας και τις αισθητικές προτιμήσεις, τη λειτουργικότητα, την ενεργειακή απόδοση και τις μελλοντικές τεχνολογικές ανάγκες.

2Σχεδιασμός και τεκμηρίωση

Μετά από συνεννόηση με τον αρχιτέκτονα ή/και το σχεδιαστή εσωτερικών χώρων, θα καταρτίσουμε λεπτομερείς προδιαγραφές για όλες τις ηλεκτρονικές και τις ηλεκτρολογικές εργασίες και θα σχεδιαστούν ολοκληρωμένα σχέδια που θα δείχνουν την ακριβή θέση όλων των υπηρεσιών, καθώς και λεπτομερή λίστα των απαιτούμενων καλωδιώσεων και διατάξεων.

Το τελικό αποτέλεσμα είναι ένα σύνολο εγγράφων που περιλαμβάνει:

• Τεύχος προϋπολογισμού εργασιών – προδιαγραφών για να ζητήσετε προσφορά από τον ηλεκτρολόγο εγκαταστάτη (αν απαιτείται).

• Όλα τα ηλεκτρικά σχεδιαγράμματα, συμπεριλαμβανομένων των σημείων τροφοδοσίας, ρευματοδοτών, τηλεφώνου, θερμοστατών, ανεμιστήρων, αντλιών, κλπ.

• Λεπτομερή σχέδια των ηλεκτρονικών διατάξεων συμπεριλαμβανομένων των οπτικοακουστικών μέσων, home theater, συστημάτων ασφάλειας, ελέγχου πρόσβασης, CCTV, κλπ.

• Διατάξεις επικοινωνίας όπως τη διανομή τηλεφώνων και data, την μελέτη για την θέση των Wi-Fi antennas κλπ.

• Σχέδια φωτισμού συμπεριλαμβανομένων των τύπων των φωτιστικών, του τρόπου έναυσης (ON-OFF / Dimmer), τον σχεδιασμό των ανεξάρτητων κυκλωμάτων – αναμμάτων.

Τα παραπάνω χρησιμοποιούνται από τον ηλεκτρολόγο εγκαταστάτη για να εγκαταστήσει τις απαιτούμενες καλωδιώσεις και υποδομές στο πλαίσιο της προετοιμασίας για τα συστήματα οικιακού αυτοματισμού.

3Επιλέγοντας ηλεκτρολόγο εγκαταστάτη

Η σωστή επιλογή του ηλεκτρολόγου εγκαταστάτη είναι πολύ σημαντική για την επιτυχή ολοκλήρωση του έργου. Εκεί μπορούμε να σας βοηθήσουμε με την πρόταση από μέρους μας συνεργατών που γνωρίζουν πως πρέπει να εργαστούν σε σύνθετα έργα με οικιακούς αυτοματισμούς. Κατά την φάση επιλογής του ηλεκτρολόγου εγκαταστάτη, τα λεπτομερή τεύχη προδιαγραφών και σχέδια της μελέτης ελαχιστοποιούν τις πιθανότητες για εσφαλμένες ερμηνείες από τους προσφέροντες ηλεκτρολόγους εγκαταστάτες. Αυτό σημαίνει προσφορές που μπορούν να συγκριθούν μεταξύ τους εύκολα και με ακρίβεια. Βοηθά επίσης να εξασφαλιστεί ότι το έργο θα ολοκληρωθεί με το κόστος της αρχικής προσφοράς αφού θα δίνονται ελάχιστες δυνατότητες για πρόσθετες απαιτήσεις από τον ηλεκτρολόγο εγκαταστάτη.

4Καλωδίωση της εγκατάστασης

Σε αυτό το στάδιο, ο επιλεγμένος ηλεκτρολόγος εγκαταστάτης, κατασκευάζει την ηλεκτρολογική σας εγκατάσταση, ισχυρών, φωτισμού, audiovisual, συστημάτων ασφαλείας κλπ σύμφωνα με τις παραπάνω προδιαγραφές.

5Διαχείριση του έργου

Καθ 'όλη την εγκατάσταση καλωδίωσης και υποδομών, υποστηρίζουμε και ερχόμαστε σε επαφή με τους ηλεκτρολόγους εγκαταστάτες, τους μελετητές και τους λοιπούς επαγγελματίες που ασχολούνται με την κατασκευή του Έργου, πχ αρχιτέκτονες τοπίου, interior designers και υδραυλικούς.

Είναι δουλειά μας να βοηθήσουμε τους σχεδιαστές, κατασκευαστές και εργολάβους να κατανοήσουν τις ακριβείς απαιτήσεις της υποδομής και των συστημάτων που θα εγκατασταθούν. Αυτό εξασφαλίζει ότι τα συστήματα οικιακού αυτοματισμού εγκαθίστανται με τα υψηλότερα πρότυπα.

6Επιλογή προϊόντων και εγκατάσταση

Αυτό είναι το στάδιο όπου γίνεται η τελική επιλογή των προϊόντων γίνεται σύμφωνα με τις κατευθυντήριες γραμμές που συμφωνήθηκαν. Πιστεύουμε ότι τα εξαρτήματα του συστήματος (π.χ. διακόπτες φωτισμού ή video projectors) πρέπει να επιλέγονται με βάση τη λειτουργικότητα και την αισθητική.

Επειδή δεν έχουμε οποιαδήποτε δέσμευση με συγκεκριμένους οίκους κατασκευής, παρόλο που έχουμε τους αγαπημένους μας, θα προτείνουμε πάντα τα καλύτερα προϊόντα ανάλογα με τις απαιτήσεις και τον προϋπολογισμό σας. Εάν τα χρήματα δεν είναι πρόβλημα για εσάς, θα σας προτείνουμε τα καλύτερα προϊόντα στην αγορά. Εάν όμως έχετε ένα συγκεκριμένο προϋπολογισμό να είστε βέβαιοι ότι θα εργαστούμε με γνώμονα την βέλτιστη λύση μέσα στο budget σας.

Δεδομένου ότι τα προηγούμενα στάδια μπορεί να έχουν διάρκεια πολλούς μήνες είναι συνετό να περιμένετε μέχρι να ολοκληρωθεί η καλωδίωση και η υποδομή πριν από την επιλογή των επιμέρους στοιχείων των συστημάτων σας. Αυτό σημαίνει ότι μπορείτε να εκμεταλλευτείτε τις τεχνολογικές προόδους που έχουν σημειωθεί κατά τη διάρκεια της φάσης κατασκευής.

Μόλις γίνει η επιλογή των υλικών, τα επιλεγμένα υλικά αγοράζονται, εγκαθίστανται και προγραμματίζονται. Με την ολοκλήρωση αυτού του σταδίου, ολόκληρο το σύστημα οικιακού αυτοματισμού είναι έτοιμο για παράδοση.

7Παράδοση και εκπαίδευση

Προφανώς, είναι κρίσιμο να καταλαβαίνετε με ποιο τρόπο θα πάρετε το καλύτερο από το σύστημα αυτοματισμού της κατοικίας σας. Σε αυτή την κρίσιμη φάση παραδίδουμε το τελικό σύστημα και εξηγούμε την λειτουργία του. Μόλις ζήσετε στο νέο σπίτι σας για ένα διάστημα, εάν το θεωρήσετε απαραίτητο μπορούμε να επιστρέψουμε και να τελειοποιήσουμε το σύστημα για να ταιριάζει καλύτερα στον τρόπο ζωής σας.

8Συνεχής υποστήριξη και συντήρηση

Όλα τα συστήματά μας έχουν δοκιμαστεί και ελεγχθεί πριν από την παράδοση. Ωστόσο, λόγω διαφόρων περιστάσεων πέρα από τον έλεγχό μας, ενδέχεται να παρουσιαστούν περιστασιακές αποτυχίες. Γι 'αυτό το λόγο προσφέρουμε ένα ευρύ φάσμα από επιλογές εγγύησης και υποστήριξης, από τη βασική εγγύηση των 24 μηνών έως και την επέκταση της εγγύησης και την υπογραφή συμβολαίου συντήρησης. Μπορούμε επίσης να συμφωνήσουμε σε ένα πλάνο επεκτάσεων - αναβαθμίσεων, όπως και όταν τις θέλετε.

+(+30) 6977 420815


Καλέστε μας για δωρεάν συνάντηση και προσφορά